©Monika Deimling, 2015

KiTAPPERFORMANS edebi ve sanatsal bir kavramdır. Anlattığı hikaye bir yazarın yazar olma sürecidir. Gerçekleştirdiği performans ise bir kitabın kitap olma sürecidir. Birlikte inşa olan bu iki süreç kişinin yalnızlığından çıkan yazma arzusunun metnin ritüelleşmesi aracılığı ile bir paylaşım ortamına dönüşmesine zemin oluşturur. Bu ortam, birlikte yaratma ve birlikte var olma prensiplerinin kolektif bilince okuma ve yazma aracılığyla sunulmasını sağlar. KiTAPPERFORMANS, dolayısıyla, hem pratik hem de teorik dinamiklerden oluşan bir dünya görüşü olma potansiyeline sahiptir. Metinsel, edimsel, sessel ve görsel dinamikleri ona sanatsal ifade biçimleri katarak onu pratikleştirirken, felsefe ve psikoloji alanlarının ele aldığı şu temel konulara cevap veriyor olması onu kendine özgü bir söylem ile teorik bir bağlama yerleştirir: “Absürt” (Camus), “Mutlak Benlik” (Descartes), “Dil Bilgisi” (Barthes, Derrida, Kristeva), “Sevgi” (Lacan, Jung), “Oryantasyon” (Stegmaier), “Performans” (Nietzsche, Butler), “Siyasal Epistemoloji” (Sokrates). Hayatta ve sanatta, otoriteye ve topluma ait rollerin, hem çoğulculuk ve çeşitlilik hem de şeffaflık ve sevgi ilkeleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi ve işlevselleştirilmesi gerektiği görüşünü savunur. Kitapperformans Manifesto, 7 temel maddesi ile, bu gerekliliğin altını çizer.