Yüzüm Kitap

Yüzüm Kitap (2012) ilk mentinsel Kitapperformans olmanın yanısıra Çiğdem y Mirol KUARTET’in de ilk parçasıdır. Adından da anlaşıldığı gibi Facebook’a yaptığı eleştirel (olumlu ya da olumsuz değil) ve ironik göndermeler ile sosyal medyanın hızlı ve banal etkilerini matbu kitaba yansıtarak okurları eleştirel ve yaratıcı düşünmeye davet eder. 

Açılış sahnesi, sevgili yazardan sevgili okur(lar)a gönderilen “Aşkı Yeniden İcat Edelim Mi?” başlıklı bir mektuptur. “Kayıp Yazar”,  “Silik Defter” ve “Beyaz Kalem” adlı, iç içe geçen sahneler kitabı performansa dönüştüren “İçimdekiler”i oluşturur. Kapanış sahnesi, 7 maddeden oluşan ve kitappeformansı sadece edebi ve sanatsal bir konsept olarak değil aynı zamanda bir dünya görüşü olarak da kurgulayan “Kitapperformans Manifesto” dur. 

Şeffaflık: Kelimesi kelimesine çeviri edimi yerine ses ve ritim dinamiklerinin amaçladığı etkiye verilen öncelik kitapperformans kavramında şeffalık edimi olarak tanımlar. Böylece Türkçeden İngilizceye MyFace Book (2014) olarak şeffaflaştırılan Yüzüm Kitap (2012) uluslararası alanda yeni bedeni ve sesi ile 10 yıllık (2014-2024) bir performansa başlamıştır. Bakınız: MyFace Book

Yüz okumaya cesaretiniz var mı? Aşık Okurdan Sevgilerle Bir Vaka Takdimi: Yüzüm Kitap / Kitapperformans Sanatçının Bir Genç Kadın Olarak Portresi: Yüzüm Kitap Yüzüm Kitap'ın Kilit Sözcükleri: Çoğulluk ve Çeşitlilik Kitapperformans: Hallerin Peşinde Kitapperformans & Kişi Zamiri "Biz" Yüzüm Kitap’ın Sevgili Yazarı ve Okuru