Kitapperformans: Hallerin Peşinde

*Bilkent Üniversitesi’de gerçekleşen Yüzüm Kitap Performansa katılan okurlardan Ceren Turan’ın İngilizce olarak kalem aldığı Okur-Yazar-Performansı. 

Keyifli okumalar: 
http://bilnews.bilkent.edu.tr/archive/issue_19_19/ceren.html